Kabelsøkere

LGS_logo_web

Digicat_Locators_Cutter
Leica Digisystem representerer det siste innen kabelsøkingsteknologi. Med state-of-the-art Digital Signal Processing (DSP) og intelligent software, gjør lokalisering av nedgravde kabler og rør en enkel og effektiv oppgave. Sikkerheten på anleggsplassen økes og man sparer både tid og penger.

 Leica_Locators_xf-Series_PIC_180x180
Leica Digicat xf-serie er spesielt utformet med tanke på søk over lange avstander og dybder. Muligheten til å oppspore senderen med frekvenser på 512Hz og 640Hz gir brukerne større søkemuligheter så vel som bedre muligheter til å lokalisere rørsystemer, avløpsanlegg og følge kamera inspeksjonssystemer.
Alle de nye modellene representerer den nyeste teknologi innen Kabelsøking. Moderne Digital Signal Prosesser (DSP) og intelligent programvare gjør det svært enkelt å gjøre søk under bakken.
Nye funksjoner:

  • Mode Lock effektiviserer arbeidet ved at søkeren starter i siste brukte modus.
  • Current Measurement brukes til å spore og identifisere objekter ved bruk av Leica DIGITEX signalsender.
  • Extended Digimouse (sonde) utfører dybdemålinger ned til 10meter.

GIS kartlegging med Bluetooth-tilkobling gjør at brukeren digitalt kan registrere informasjon om oppmålingene. Geografiske posisjoner og dybde kan måles inn. Notater og fotografier kan også tilføyes digitalt.

 DigiCat 550b Leica Digicat 500i xf kabelsøker
Med automatisk kontroll og ekstra søkeinnstillinger( 512Hz og 640Hz), er Leica Digicat 500i xf spesielt designet for å gi brukeren en pålitelig løsning for søk over lengere avstander og påvisning av kloakk inspeksjonssystemer. Kombinert med sitt presise og pålitelige posisjoneringsverktøy, vil Digicat 500i xf enkelt spore nedgravde rør/kabler og kloakk inspeksjonssystemet. Med Leica DIGITEX 100t xf signal sender, eller med den enda kraftigere DIGITEX 300t xf, blir det enda enklere å spore opp nedgravde rør og kabler enn noen gang tidligere.Tilgjengelig med 50Hz eller 60Hz velg det som passer din regions strømnett.
 Digicat_550i_pic_51x159 Leica Digicat 550i xf kabelsøker
Leica Digicat 550i xf har samme funksjoner som Digicat 500i xf, med den ekstra fordelen av dybde estimering, når det brukes sammen med Leica DIGITEX 100t xf, DIGITEX 300T xf signalgivere eller Digimouse (sonde) med en kompatibel 8kHz, 33 kHz , 512Hz eller 640Hz utgang.Tilgjengelig med 50Hz eller 60Hz velg det som passer din regions strømnett.
 Digicat_600i_pic_51x159 Leica Digicat 600i xf kabelsøker
Leica Digicat 600i xf har all funksjonaliteten som Digicat 500i xf, men med mer minne og Bluetooth-tilkobling. I det innebygde minnet lagres informasjon om hvordan Digicat 600i xf brukes, dataene kan da lastes opp ved hjelp av Logicat programvare via Bluetooth-tilkobling og man kan gå tilbake og se på loggen til kabelsøkeren.Tilgjengelig med 50Hz eller 60Hz velg det som passer din regions strømnett.
 Digicat_650i_pic_51x159 Leica Digicat 650i xf kabelsøker
Leica Digicat 650i xf har samme funksjonalitet som Digicat 600i xf, men har i tillegg dybdeestimering, når det brukes sammen med Leica DIGITEX 100t xf og DIGITEX 300T xf signalgivere eller Digimouse (sonde) med en kompatibel 8kHz, 33 kHz , 512Hz eller 640Hz utgang.Tilgjengelig med 50Hz eller 60Hz velg det som passer din regions strømnett.

Velg rett produkt for dine behov:

Leica Digitex signalsend er kompakt og robust, og designet til bruk sammen med Digicat kabelsøkere. Den gjør det enkelt og presist å følge ruten til eller lokalisere en nedgravd kabel eller rør som ikke sender ut elektromagnetisk stråling. Eksempler på dette er stålrør eller en kabel med spenning, men uten strøm (f.eks.avskrudd gatelys). Den lar brukeren spore kabler og rør over lengre avstander, forbedrer detektering i områder med mye elektromagnetiske forstyrrelser og lar deg estimere dybden når du bruker en kabelsøker med dybdemåling

 Digitex_100t_pic_100x100 Leica Digitex 100t
Leica DIGITEX 100t er en to-frekvens signalsender med en 1 watt utgangseffekt som gir brukeren en signalsender for daglig bruk på arbeidsplassen. Designet for å bruke med en kabelsøker i Leica Digicat i-serien. Den kan enkelt og nøyaktig spore ruten av nedgravde rør/kabler, eller brukes til å forbedre oppdagelse av nedgravde rør/kabler som kanskje ikke har en naturlig forekommende sporbar signal på dem.Ekstra tilbehør er tilgjengelige og kan brukes til å spore ikke-metalliske-rør, når det brukes sammen med Leica DIGITEX og Leica Digicat.
 Digitex_300t_pic_100x100 Leica Digitex 300t
Leica DIGITEX 300t er en to-frekvens signalsender med en 3 watt utgangseffekt som gir brukeren en signal sender for daglig bruk på arbeidsplasser. Designet for å bruke med Digicat i-serien kabelsøkere, kan den enkelt og nøyaktig spore ruten av nedgravde rør/kabler eller brukes til å forbedre oppdagelse av nedgravde rør/kabler som kanskje ikke har et naturlig forekommende sporbar signal på dem.
Den ekstra kraften vil gi brukeren en større rekkevidde enn med Leica DIGITEX 100t.Ekstra tilbehør er tilgjengelige og kan brukes til å spore ikke-metalliske-rør, når det brukes sammen med Leica DIGITEX og Leica Digicat.
 Digitex_100t_xf_pic_100x100 Leica Digitex 100t xf
Leica DIGITEX 100t er en to-frekvens signalsender med en 1 watt utgangseffekt som gir brukeren en signalsender for daglig bruk på arbeidsplassen. Den er designet for å bruke med en kabelsøker i Leica Digicat i-serien. Den kan enkelt og nøyaktig spore nedgravde rør/kabler, eller brukes til å forbedre oppdagelse av nedgravde rør/kabler som kanskje ikke har en naturlig forekommende sporbar signal på dem.Ekstra tilbehør er tilgjengelige og kan brukes til å spore ikke-metalliske-rør, når det brukes sammen med Leica DIGITEX og Leica Digicat.
 Digitex_300t_xf_pic_100x100 Leica Digitex 300t xf
Leica DIGITEX 100t xf er en fire frekvens signalsender med en 3 watt utgangseffekt som gir brukeren en signalsender for alt fra daglig bruk på arbeidsplassen til spesial søker oppgaver. Designet for å arbeide med Leica Digicat xf-serien locator, enkelt og nøyaktig spore ruten av nedgravde verktøy eller brukes til å forbedre oppdagelse av nedgravde verktøy som kanskje ikke har en naturlig forekommende sporbar signal på dem.Ekstra tilbehør er tilgjengelige og kan brukes til å spore ikke-metalliske-rør, når det brukes sammen med Leica DIGITEX og Leica Digicat
 Leica_Locators_Logicat_Software_PIC_180x180
Logicat Software
Last opp lagrede data fra Leica Digicat 600 i-serien og Digicat 600 XF-serien til en PC via Bluetooth med Logicat Software. Dataene kan analyseres for å identifisere når søkeren ble brukt og i hvilken operasjonsmodus. Nyttig informasjon for å analysere bruken og bruksmønsteret av Leica Digisystem produkter.

Logicat programvaren lar deg laste opp lagrede data fra Leica Digicat 600 i-serien og 600 XF-serien for å vise bruken av søkeren. Søk i data etter dato eller laste opp alle poster..

Opplastet informasjon inkluderer:

Dato og tidspunkt
Identifiserer når og til hvilken tid søk ble utført.

Varighet
Viser hvor lang tid det enkelte søket tok, og avslører den faktiske utnyttelsen av produktet.

Identifiserer brukeren
Oppmuntrer brukerne til å ta ansvar og identifiserer de som trenger ekstra produktopplæring.

Detection Mode
Lar ledelsen vurdere kvaliteten og grundigheten i arbeidet.

Service Detection
Oppdager raskt om det funnet noe i søket og forteller også hvilken signalstyrke som ble vist på søkeren.

Product Fleet Management
Vær trygg på at kabelsøkerne er i tipp-topp stand og sendes inn til kontroll.
Overvåker og viser service- og kalibreringsdatoene for alle kabelsøkerne i din bedrift.

Diagnostic Check
Viser søkere som ikke har bestått EST (Extended Self Test) og fjerner dem fra oversikten over kabelsøkere
for å sende dem til service umiddelbart. Dette hindrer bruken av upresis og ødelagt utstyr på arbeidsplassen.

Management Reports
Gir tilgang til lett-leste statistikker som gir et bilde av hvordan produktene blir utnyttet og brukt i arbeidet.

Leica Digisystem tilbehør Digitrace_pic_180x180
Leica Digisystem har en rekke tilbehør som utvider funksjonaliteten til hovedproduktene. Tilbehør, med unntak av Digimouse (sonde), brukes med Leica Digicat kabelsøker og Leica DIGITEX signalsendere for å spore kloakk og kanaler

 

 Digitrace_pic_90x90  Digitrace_Application_pic_90x90 Digitrace
DigiTrace muliggjør funn av ikke-metalliske avløp, kanaler eller rør, opp til 150mm i diameter, når den brukes sammen med Leica Digicat og DIGITEX signalsenderen.DigiTrace er kveilet glassfiberstang, tilgjengelig i lengder på 30 meter, 50 meter eller 80 meter.
 Prod_propertyConn_90x90  Appl_propertyConn_90x90 Tilkolingssett for strøm
Tilkoblingssettet for strøm gir en sikker teknikk for å spore elektrisitet i kabler i en bolig eller lignende. Kobles til Leica DIGITEX signalsender og en strømførende stikkontakt.Strømforsyningen ikke blir avbrutt og risikoen for alvorlige skader er sterkt redusert.
 Prod_clamp_90x90  SignalClamp_Application_pic_90x90 Signal Clamp
Signal klemme gir en trygg teknikk hvor en bruker et signal som verktøy på for eksempel tele- og elektriske kabler. Den er koblet til Leica DIGITEX signalsender og festes deretter rundt kabelen. Det påtrykte signalet påfører ikke forstyrrelser.
 Digimouse_pic_90x90  Digimouse_Application_pic_90x90 Digimouse – Sonde
Digimouse, sonden, er en kompakt to frekvens signalsender som brukes til å spore avløp, kloakk og andre ikke ledende tjenester. Sonden kan monteres på en rekke utstyr inkludert avløpstenger, inspeksjonskameraer og en rekke verktøy.Digimouse drives med 1,5 V LR6 (AA) batteri, så i motsetning til andre tilbehør krever den ikke forbindelse til senderen.
 Digitex_Connection_Cable_Set_Extension_pic_90x90 Leica DIGITEX utvidet tilkoblingskabelsett 
Leica DIGITEX utvidet tilkoblingskabelsett gir brukeren ytterligere 10 meter kabel. Dette brukes til å forlenge den røde eller sorte kabelen til DIGITEX tilkoblingskabelsett.

 

Comments are closed.