Rock Cracker

Sprekking med vann…….
og Rock Cracker utstyr.

Viktig informasjon!
Som mange har fått med seg har DSB hatt ute en høringsuttalelse til ny eksplosivforskrift, der det var foreslått å begrense adgangen til bruk av Rock Cracker til kun å gjelde personer med sertifikat som bergsprenger.
DSB har besluttet å ta dette punktet ut av forslaget til ny eksplosivforskrift i denne omgang.
DSB ønsker å utrede bruken av steinsprekkingsutstyr nærmere når det gjelder eiere av jord-/skogbrukseiendommer.
DSB presiserer at de gir sin innstilling, men at det er Justis- og beredskapsdept. som endelig avgjør innholdet i ny eksplosivforskrift.
Inntil videre skal man derfor forholde seg til eksisterende regelverk.

Alt du trenger for å gjøre jobben. Prinsippet er like enkelt som genialt.
Fyll vann i borehullet, monter på sprekkeutstyret , og dra i tauet…….. jobben er gjort.
Vann lar seg IKKE komprimere så enten sprekker fjellet/steinen
eller så hopper sprekkeutstyret opp av hullet.

Regler for bruk av utstyret

§ 12-4. Krav til den som skal utføre steinsprekking

        Den som skal utføre steinsprekking skal ha sertifikat som bergsprenger og kunne dokumentere nødvendig opplæring i sikker bruk av produktet.

        Den som har egen jord- og skogbrukseiendom kan likevel utføre steinsprekking på egen jord- og skogbrukseiendom.

        Utstyr for steinsprekking skal benyttes i henhold til bruksanvisning.

        Berget skal dekkes på tilfredsstillende måte.  Områder hvor det er fare for utkast av stein eller annet materiale skal sperres av for uvedkommende.  Etter bruk skal eventuelle gjenstående patroner identifiseres og fjernes.  Inntil gjenstående patroner er fjernet må området ikke forlates uten vakthold.

  Tilføyd ved forskrift 4 jan 2010 nr. 5.
Sjekk også ut Simplex !
brukermanual  Deleliste
Skyematte for Rock Cracker Dekke duk 5 x5 meter Skytematte 80 x 140- 40 kilo
  9 Gram`s
Start patron
15 Gram`s
Booster patron

 

Comments are closed.