Simplex

Sprekker stein og og fjell i biter med umiddelbar effekt.

Viktig informasjon!
Som mange har fått med seg har DSB hatt ute en høringsuttalelse til ny eksplosivforskrift, der det var foreslått å begrense adgangen til bruk av Simplex til kun å gjelde personer med sertifikat som bergsprenger.
DSB har besluttet å ta dette punktet ut av forslaget til ny eksplosivforskrift i denne omgang.
DSB ønsker å utrede bruken av steinsprekkingsutstyr nærmere når det gjelder eiere av jord-/skogbrukseiendommer.
DSB presiserer at de gir sin innstilling, men at det er Justis- og beredskapsdept. som endelig avgjør innholdet i ny eksplosivforskrift.
Inntil videre skal man derfor forholde seg til eksisterende regelverk.

Det er ikke nødvendig å stenge helt av arbeidsområdet og evakuere det for hver sprekking.
Arbeidet kan skje i nærheten av sensitive bygninger og plasser.
Ingen merkbar støvutvikling, dermed miljøvennlig.
Arbeidet kan utføres i sensitive områder, som inne i tettbebyggelse, uten at flere av de problemer som vanligvis oppstår i forbindelse med sprengstoff behøver tas hensyn til.
Ingen spesielle kostbare oppbevaringsteder kreves for lagring.
Bruk simplex for et trygt og godt arbeidsmiljø.
Ved grundig dekking – ingen steinkast, noe som minimerer risikoen for person eller materiellskader.

Patronene finnes i ladninger på :
8, 15, 30, 45 og 75 gram.

Produktene kan skytes i serie.


§ 12-4. Krav til den som skal utføre steinsprekking

Den som skal utføre steinsprekking skal ha sertifikat som bergsprenger og kunne dokumentere nødvendig opplæring i sikker bruk av produktet.

Den som har egen jord- og skogbrukseiendom kan likevel utføre steinsprekking på egen jord- og skogbrukseiendom.

Utstyr for steinsprekking skal benyttes i henhold til bruksanvisning.

Berget skal dekkes på tilfredsstillende måte.  Områder hvor det er fare for utkast av stein eller annet materiale skal sperres av for uvedkommende.  Etter bruk skal eventuelle gjenstående patroner identifiseres og fjernes.  Inntil gjenstående patroner er fjernet må området ikke forlates uten vakthold.

  Tilføyd ved forskrift 4 jan 2010 nr. 5.

SIMPLEX® Steinsprekkingspatroner

Simplex. Patroner för stenspräckning och Bergspräckning.jpg

                         Patroner til steinsprekking og bergsprekking

Over lang tid har Power Tools utviklet en ny serie med elektriske steinsprekkingspatroner. Utviklingen har gått fra patroner med innebygde tennere til en helt ny serie Simplex-patroner til steinsprekking og bergsprekking med separate, kruttbaserte tennere. Vi mener at å frakte og håndtere patronene uten at tennerne er satt i er like selvfølgelig som at man ikke frakter dynamitt med tenneren på plass. Separate tennere gir brukeren større sikkerhet og bedre effekt. I tillegg svarer dette til fremtidige krav innen stein- og bergsprekking. En annen klar fordel med separat tenner er at man kan velge om man vil ha tenner i klasse 2 eller klasse 3. Dette var ikke mulig med vår tidligere patron med integrert tenner.

SIMPLEX® – et verdenspatent

Den eneste steinsprekkingspatronen med separat tenner. Et verdenspatent for fremtiden. Sikrere – mer effektivt – fremtidssikkert.

Vibrasjonssikkert

SIMPLEX® er et system fra Power Tools for sprekking av stein, berg og betong. Systemet har elektrisk detonering av små, kruttladede patroner. Over lang tid har Power Tools utviklet en ny serie med elektriske steinsprekkingspatroner. Utviklingen har gått fra patroner med innebygde tennere til en helt ny serie patroner med separate tennere. For brukeren innebærer dette bedre effekt, større sikkerhet og overholdelse av fremtidige krav. En annen klar fordel med separat tenner er at man kan velge om man vil ha tenner i klasse 2 eller den tregere klasse 3.

Kruttet har fordelen av å ha en mye lavere forbrenningshastighet sammenlignet med konvensjonelle sprengstoffer. Dette fører til lavere risiko, mer miljøvennlig og økonomisk drift og muligheten til å unngå dyre besiktigelser av grunnmurer. Takke være at vibrasjonene dør raskt ut, kan sprekkingen utføres i nærheten av grunnmurer, vannledninger, fjernvarmeledninger, strømledninger og andre sensitive objekter uten at disse tar skade. Selv mindre steiner og små bergknauser som stikker opp i gressplenen kan fjernes ved å benytte seg av steinsprekking. Steinsprekking brukes i dag av de fleste store entreprenørene i Sverige, i tillegg til flere tusen mindre entreprenører.

Comments are closed.